top of page

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Viimeisin muokkaus tehty 6.6.2024

1. Rekisterinpitäjä
Maanrakennusliike Vähätalo Oy
Y-tunnus 3110359-8
Autoilijantie 2,
21360 LIETO

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Taika Vähätalo

puh. 0505376936

toimisto@vahatalo.net

3. Rekisterin nimi
Maanrakennusliike Vähätalo Oyn asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksiin, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (myös ”GDPR”) mukaiset perusteet.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat yhteydenottolomakkeesta kerätyt henkilötiedot:
- etunimi

- sukunimi

- puhelinnumero

- sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot tulevat rekisteröidyltä itseltään.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan kymmenen vuoden välein ja sen jälkeen rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

8. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Tiedonsiirto asiakkaan ja palvelimen välillä on suojattu SSL-suojauksella.  

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa. Henkilötietonsa antaneella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä tässä selosteessa mainittuun yhteyshenkilöön.

 

bottom of page